Đất Đỏ – huyện điểm xây dựng nông thôn mới

ThienNhien.Net – Nhằm thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định chọn huyện Đất Đỏ là huyện điểm để xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2010 – 20112.


Được biết, Đất Đỏ là huyện hội tụ nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp với lớp đất đỏ bazan rất thuận lợi để phát triển các cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, bông vải, mía, đậu tương, thuốc lá… đồng thời có diện tích trồng lúa, rau đứng hàng nhất nhì toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Thủy sản của huyện Đất Đỏ tương đối phát triển cùng với nghề đánh bắt cá vốn có truyền thống từ lâu đời ở vùng ven biển Phước Hải cũng như nghề nuôi tôm đang phát triển mạnh…

Theo quan điểm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng thực hiện chương trình hành động tổng thể của tỉnh xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh, nông dân có đời sống vật chất, tinh thần phát triển, không chênh lệch nhiều so với thành thị và đóng góp có hiệu lực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Ngọc Thới cho biết, kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của địa phương bao gồm tối thiểu 50% số xã trên địa bàn của huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Bởi vậy, tỉnh đã chỉ đạo mỗi huyện phải chọn 1 xã điểm để xây dựng xã nông thôn mới trong giai đoạn 2010 – 2012.

Để phấn đấu mục tiêu đến năm 2015 có 50% số xã ở các huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 là 100%, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo UBND các huyện và thị xã Bà Rịa, các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND các huyện, thị xã sẽ xây dựng kế hoạch nông thôn mới cấp huyện cụ thể cho từng xã.