Đồng Tháp phát triển mạng lưới chợ nông sản điện tử

ThienNhien.Net – Để các hàng hóa chủ lực có thể lưu thông và phân phối hiệu quả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch phát triển mạng lưới các chợ bán buôn nông sản hiện đại theo hướng mua bán chuyên nghiệp và đấu giá, thanh toán qua hệ thống điện tử.


Với mục tiêu đến năm 2020, mặt hàng gạo xuất khẩu đạt 400.000 tấn; thủy sản đạt 150.000 tấn; trái cây 10.000 tấn; hàng dược 1.850 triệu viên, tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn Quy hoạch phát triển thị trường trọng điểm cho các mặt hàng trên.

Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp quy mô theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp; phát triển mạng lưới các chợ bán buôn nông sản thanh toán qua hệ thống điện tử để gắn kết doanh nghiệp với các nhà sản xuất; xây dựng trung tâm xuất, nhập khẩu hàng nông sản, xây dựng và quản lý hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ đầu mối bán buôn lúa gạo, thủy sản, rau quả.

Tỉnh cũng tập trung triển khai thực hiện nâng cấp các chợ bán lẻ ở khu vực nông thôn và khuyến khích chuyển đổi các chợ bán lẻ truyền thống ở khu vực đô thị thành các siêu thị tổng hợp, siêu thị nông sản thực phẩm quy mô lớn; khuyến khích và hỗ trợ các chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm ở thành phố, trong và ngoài tỉnh đến mua hàng trực tiếp ở nông thôn; hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà cung ứng bán nông sản vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng ở thành phố; đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng trung tâm xuất khẩu nông, thủy sản với phương châm các chợ đầu mối sẽ là nơi giao dịch ký kết các hợp đồng mua bán và tập kết nông, thủy sản của vùng lân cận để thực hiện các hợp đồng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức xúc tiến thương mại; thông qua sự hợp tác với Trung tâm thương mại của người Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm để giới thiệu hàng hóa của tỉnh đến người tiêu dùng; đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu.

Để phát triển bền vững và ổn định các mặt hàng chủ lực, tỉnh cũng hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ trợ lãi suất đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến nông thủy sản; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; hỗ trợ các họat động nghiên cứu khoa học, khuyến nông.