Lớp học bảo vệ môi trường bắt buộc

ThienNhien.Net – Người dân Đài Loan sẽ bị bắt buộc tham gia lớp học bảo vệ môi trường bắt đầu từ tháng 6 năm 2011, theo một điều luật mới do tổng thống Đài Loan thông qua.

Theo điều luật này, mọi người dân Đài Loan sẽ tham gia lớp học bảo vệ môi trường mỗi năm có thời lượng tối thiểu 4 giờ, bắt đầu từ 6/06/2011.

Những người vi phạm luật môi trường cũng buộc phải tham gia 1-8 giờ giáo dục môi trường, ngoài mức phạt tối thiểu 156 USD.

Theo các nhà chức trách, chương trình giáo dục này được thiết kế gồm bài giảng, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lớp học trực tuyến, bài học ngoài trời, dã ngoại…