Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 61 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.853 người. 9/24 ca tử vong vì ngộ độc thực phẩm có nguyên nhân từ uống rượu, còn lại là do ăn nấm độc, cá nóc, cóc, mật cá trắm…


Những con số đáng báo động trên được đưa ra trong cuộc giao ban thường kỳ của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ngày 25/05 tại Hà Nội.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo đều cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người dân, đặc biệt đối với khu vực nông thôn phải được quan tâm đúng mức hơn nữa dù trong 5 tháng qua, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt với việc đẩy mạnh thông tin giáo dục truyền thông.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, công tác truyền thông, giáo dục trong cộng đồng về VSATTP chính là yếu tố quyết định trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân.

“Người dân trực tiếp sản xuất thực phẩm không an toàn và bằng nhiều con đường khác nhau, chính họ lại sử dụng những thực phẩm mất an toàn đó”, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh và khẳng định phải sớm giúp xã hội hiểu và thay đổi điều này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trước 30/06/2010, Bộ Y tế trình Chính phủ đề án truyền thông (trong đó nêu rõ kinh phí ) đối với công tác VSATTP.

Để công tác tuyên truyền được hiệu quả, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế cần xây dựng bộ tiêu chí chỉ số đầu ra của VSATTP để các Bộ, ngành hữu quan và xã hội có thể đánh giá về VSATTP trên phạm vi toàn quốc.

Cũng tại buổi làm việc, nhiều vấn đề liên quan đến VSATTP như thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón giả ở nông thôn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa hè… cũng được đưa ra tìm cách giải quyết.

Cuối tháng 08/2010, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức giao ban để nghe thành viên của Ban Chỉ đạo và các địa phương báo cáo về công tác kiểm tra, kiểm soát về VSATTP.