Sớm cấp phép cho TKV khai thác mỏ bô-xít Tân Rai

ThienNhien.Net – Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trong khai thác bô xít, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 dự án khai thác bô xít, sản xuất alumin Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đăk Nông) và cấp phép khai thác mỏ bô xít Tân Rai cho Tập đoàn TKV.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông phối hợp với chủ đầu tư chỉ đạo, xử lý những vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài công trình.

Dự kiến, dự án bô xít Tân Rai sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2010 với công suất chế biến 600.000 tấn alumin, còn dự án Nhân Cơ sẽ hoạt động vào năm 2011 với công suất dự kiến 600.000 – 650.000 tấn alumin/năm.