Diễn đàn Nhân dân ASEAN chú trọng đến môi trường

ThienNhien.Net – Với chủ đề “Đoàn kết và hành động vì một ASEAN hướng về nhân dân”, Diễn đàn Nhân dân ASEAN năm nay (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 tại Việt Nam) sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chính yếu liên quan đến chính trị – an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội, trong đó chú trọng tới các vấn đề về môi trường.


Diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam vì 2010 là năm Việt Nam chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. Việc đăng cai và tổ chức Diễn đàn, do đó sẽ ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình hợp tác giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam và các nước trong khối ASEAN.

Được biết, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) sẽ đứng ra tổ chức, điều phối Diễn đàn lần này. Ngày 15/5 vừa qua, VUFO đã tổ chức hội thảo giới thiệu khung chương trình và các kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này bên lề Hội nghị ASEAN.

Diễn đàn Nhân dân ASEAN  là hoạt động thường niên bên lề Hội nghị thượng đỉnh cấp cao ASEAN. Lần đầu tiên, Diễn đàn được tổ chức tại Shah Alam, Malaysia vào năm 2005. Từ đó đến nay, sự kiện này đã trở thành một diễn đàn mở, nhằm nêu lên tiếng nói của một bộ phận nhân dân ASEAN trong bối cảnh thực hiện Hiến chương ASEAN.