Làm giàu từ lâm sản ngoài gỗ

ThienNhien.Net – Sáng 11/6, Hội nghị quốc tế về " Vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong xoá đói giảm nghèo và Bảo tồn đa dạng sinh học" đã được khai mạc tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị này có các tổ chức: Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế, Phát triển Hà Lan, Hợp tác kỹ thuật Đức, Quỹ Phát triển Bảo vệ Thiên nhiên, Tổ chức CARE Quốc tế, Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp Cộng Đồng khu vực Châu Á Thái Bình dương, Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sỹ.

Trong 4 ngày làm việc, Hội nghị tập trung thảo luận 9 chuyên đề : Mối liên kết giữa tác động của lâm sản ngoài gỗ (LSNG) tới xóa đói giảm nghèo, mạng lưới truyền thông, chính sách và chiến lược, các mô hình (cây thuốc), thu hoạch bền vững, phân tích và phát triển thị trường, sản xuất và kinh doanh LSNG, sản phẩm LSNG.

Thông qua các báo cáo, thảo luận theo nhóm, đi thực tế hiện trường tại Quảng Ninh, những kinh nghiệm thu được từ những mô hình LSNG trên thế giới cũng như tại Việt Nam, sẽ giúp cho các hoạt động LSNG đạt hiệu quả về kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội xóa đói giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học.