Sẵn sàng chi thêm tiền nếu có “du lịch trách nhiệm”

ThienNhien.Net – 97% du khách tại Hà Nội, TPHCM, Hội An, Hạ Long và TP Huế khi được phỏng vấn đều trả lời sẵn sàng chi nhiều tiền hơn nếu có dịch vụ “du lịch trách nhiệm” (Responsible Travel – RT), một loại hình du lịch hướng đến môi trường và mang lại lợi ích cho người bản địa, đặc biệt là những người nghèo.


RT được xem là phương thức tiếp cận mới trong định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam và lần đầu tiên được
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam công bố tại hội thảo về sáng kiến du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam”, tổ chức tại Huế ngày 4/5.

 

Sẽ có 3 thành phần cùng tham gia vào mô hình du lịch này, bao gồm cư dân địa phương, doanh nghiệp và du khách, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò điều phối chung các hoạt động. Để làm tăng thu nhập trong RT, doanh nghiệp và người dân cần phối hợp tốt trong việc gìn giữ môi trường, xử lý triệt để các vấn đề về rác thải, hướng dẫn du khách bảo vệ môi trường, mua sản phẩm “thân thiện với môi trường”…

Riêng đối với doanh nghiệp cần có cơ chế tuyển dụng, đào tạo người nghèo làm du lịch, có chính sách mua thực phẩm, hàng hóa trong khi đi du lịch tại địa phương, sử dụng người địa phương trong các dịch vụ hướng dẫn, khuân vác, vận chuyển…

 

Bên cạnh đó, cũng cần kết hợp với một số mô hình du lịch khác như: du lịch cộng đồng, du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo và du lịch sinh thái – văn hóa để làm tăng hiệu quả kinh doanh du lịch.