3 cấp độ phát triển của thị trường điện lực Việt Nam

ThienNhien.Net – Theo đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Quyết định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam, thị trường điện lực tại Việt Nam sẽ được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ.

Cụ thể, 3 cấp độ được Bộ Công Thương đề xuất như sau:

– Cấp độ 1 (đến 2014): thị trường phát điện cạnh tranh.

– Cấp độ 2 (2015-2022): thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

– Cấp độ 3 (từ sau năm 2022): thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Mỗi cấp độ được thực hiện theo hai bước: thí điểm và hoàn chỉnh.

Ảnh minh hoạ: VnExpress
Ảnh minh hoạ: VnExpress

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn 2015-2016

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm sẽ được hình thành và phát triển từ 2015-2016, khi các điều kiện tiên quyết cho cấp độ này đã được đáp ứng.

Trong thời gian này, sẽ lựa chọn một số Tổng công ty điện lực, công ty điện lực thuộc EVN và một số khách hàng lớn đáp ứng các điều kiện để tham gia cạnh tranh mua buôn điện từ các đơn vị phát điện và từ thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Đồng thời, cho phép hình thành một số đơn vị bán buôn mới tham gia cạnh tranh mua buôn điện từ các đơn vị phát điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện để bán điện cho các công ty điện lực và các khách hàng lớn.

Các đơn vị phát điện bán điện cho các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn và các khách hàng lớn qua hợp đồng song phương và bán điện trên thị trường điện…

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, một trong những điều kiện để thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm là tổng công suất đặt của một đơn vị phát điện không được vượt quá 25% công suất đặt của toàn hệ thống; một số Tổng công ty điện lực, công ty điện lực được lựa chọn tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm phải tách độc lập chức năng kinh doanh bán lẻ điện với chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối…

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh giai đoạn 2017-2022

Cũng theo đề xuất của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2017-2022, sẽ hình thành và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh, khi các điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng.

Cụ thể, các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn điện và các khách hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện sẽ mua buôn điện từ các đơn vị phát điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện. Các đơn vị phát điện bán điện cho các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn và các khách hàng lớn qua hợp đồng song phương và bán điện trên thị trường điện.

Một trong những điều kiện thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh là các Tổng công ty điện lực được tổ chức lại thành các đơn vị độc lập. Các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực phải tách độc lập chức năng kinh doanh bán lẻ điện với chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn 2022-2024

Trong giai đoạn này sẽ lựa chọn một số công ty điện lực để tách độc lập chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối và chức năng bán lẻ điện để hình thành các đơn vị bán lẻ điện và đơn vị quản lý vận hành lưới phân phối. Các đơn vị này sẽ mua điện từ các đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện và trên thị trường điển để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện.

Đồng thời, lựa chọn một số khách hàng sử dụng điện đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được quyền lựa chọn mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện, đơn vị bán lẻ điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ sau năm 2024 

Từ sau năm 2014, sẽ thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh khi các điều kiện tiên quyết cho cấp độ này đã được đáp ứng. Theo đó, các công ty điện lực sẽ tách độc lập chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối và chức năng bán lẻ điện để hình thành các đơn vị bán lẻ điện và đơn vị quản lý vận hành lưới phân phối.

Các đơn vị bán lẻ điện tham gia cạnh tranh mua điện trực tiếp từ đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện để bán lẻ điện cho khách hàng.