CISCO hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh

ThienNhien.Net – Sáng 22/04 vừa qua, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng giữa Tập đoàn Công nghệ thông tin CISCO (Hoa Kỳ) và UBND TP Đà Nẵng nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh với hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, qua đó vận động Ngân hàng Thế giới đưa Đà Nẵng vào Chương trình thành phố phát triển kinh tế – sinh thái bền vững.


Theo đó, CISCO sẽ hợp tác với UBND TP Đà Nẵng nâng cấp phần mạng lõi của thành phố trở thành mạng công nghệ thông tin thế hệ mới; chia sẻ kiến thức chuyên môn; thiết kế cơ sở hạ tầng của Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – một trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo các sản phẩm công nghệ thông tin, có khả năng hỗ trợ sự phát triển của nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin khác nhau.

Ngoài ra, CISCO cũng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực thông qua Chương trình Học viện Mạng của CISCO dành cho các trường Đại học và Cao đẳng tại Đà Nẵng.

Mô hình thành phố phát triển kinh tế – sinh thái bền vững là một sáng kiến mới do Ngân hàng Thế giới khởi xướng. Mục tiêu của Chương trình nhằm giúp những thành phố tại các quốc gia đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững cả về kinh tế và sinh thái. Chương trình cũng hỗ trợ các thành phố này tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho việc đầu tư chiến lược về cơ sở hạ tầng đô thị.