Doanh nghiệp phát triển sạch được hỗ trợ vốn

ThienNhien.Net – Chỉ cần lập dự án và thuyết trình tài sản thế chấp, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% tổng giá trị dự án với lãi suất 0%, trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, nguồn vốn này chỉ dành cho những doanh nghiệp nào có nhu cầu hoàn thiện quy trình quản lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thiểu tối đa chất thải, giảm gánh nặng đầu tư xử lý nguồn thải; thay đổi quy trình công nghệ; thu hồi và tái sử dụng nguyên vật liệu tại nhà máy; sản xuất các sản phẩm phụ có giá trị; cải tiến chất lượng sản phẩm…


Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, nguồn vốn cho vay được trích từ Quỹ giảm thiểu ô nhiễm (ngân sách thành phố) và Quỹ Xoay vòng do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ.

Mục đích của thành phố khi triển khai chương trình này là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện tình trạng ô nhiễm, áp dụng phương pháp sản xuất sạch, khuyến khích đổi mới và phát triển công nghệ sạch nhằm tạo ưu thế cạnh tranh tổng hợp và đẩy mạnh xuất khẩu.