Đồng Nai: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng

ThienNhien.Net – Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ở Đồng Nai đạt 5.528 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp là 5.070 tỷ đồng, tăng 4,8% so cùng kỳ, giá trị sản xuất lâm nghiệp là 56,7 tỷ đồng, tăng 1,9% so cùng kỳ, giá trị sản xuất thủy sản là 400 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ.


Về diện tích gieo trồng, trong năm 2009 ước gieo trồng được 189.594 ha cây hàng năm, bằng 96,5% so cùng kỳ (trong đó, cây lương thực là 130.291 ha, cây củ có bột là 17.579 ha, cây rau đậu là 22.949 ha) và 171.132 ha cây trồng lâu năm, tăng 0,2% so cùng kỳ. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt nên năng suất, chất lượng cây trồng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, năng suất lúa đạt 44,98 tạ/ha, tăng 1,7%; bắp đạt 56,1 tạ/ha, tăng 1,54%; rau đạt 126,34 tạ/ha, tăng 1,22%; hồ tiêu đạt 18,82 tạ/ha, tăng 1,03% so cùng kỳ…

Tổng đàn heo trên địa bàn hiện có trên 1,1 triệu con, tăng 13% so cùng kỳ; đàn bò trên 100 ngàn con, tăng 12%; đàn gà trên 6,4 triệu con, tăng 20%. Ước thực hiện nuôi trồng thủy sản đạt 33.268 ha, tăng 13 ha; sản lượng nuôi trồng đạt 33.475 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Minh Đạo – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong năm sẽ thực hiện đạt kế hoạch đề ra, tức tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên về cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn sẽ có một số thay đổi do tình hình kinh tế, thị trường diễn biến phức tạp.

Ông Đạo cũng cho biết, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của ngành là tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện đề án cây con chủ lực của tỉnh, chú trọng đến công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng.