Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh cho ngành nông nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 09/12/2008, ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã kí kết hiệp định tín dụng trị giá 59,8 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.

Khoản tiền này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – cơ quan cho vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập thấp – sử dụng cho Dự án Tăng cường Tính cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.
Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ chính phủ trong việc phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng thị trường, góp phần quan trọng nhằm xóa đói giảm nghèo.

Các hoạt động cụ thể trong dự án để tăng cường tính cạnh tranh của các nông trại và nông hộ nhỏ, tập trung vào tám tỉnh miền trung Việt Nam, có kết hợp với các doanh nghiệp nông nghiệp.

Dự án sẽ tăng cường khả năng tiếp thị cho các nông hộ và nông trại, thông qua việc cung cấp công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nông nghiệp, và khuyến khích kết nối giữa các tổ chức nông dân và doanh nghiệp.

Bốn tác nhân chính được kết nối với nhau tạo ra các mối quan hệ đối tác công – tư nhằm tăng cường tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp: (1) nông trại, nông hộ nhỏ, (2) doanh nghiệp nông nghiệp (địa phương, trung ương, trong và ngoài nước), (3) chính quyền (trung ương và địa phương) và (4) các tác nhân cung cấp công nghệ và cộng đồng nghiên cứu nói chung.

Để biết thêm thông tin về hoạt động Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tham khảo tại đây