Quảng Trị: Hỗ trợ phát triển khai thác thủy sản

ThienNhien.Net – Khai thác hải sản là một nghề truyền thống của ngư dân thị trấn Cửa Tùng, Quảng Trị. Tuy nhiên, do ngư dân chủ yếu khai thác ven bờ với tập quán cũ nên những năm gần đây sản lượng khai thác đã giảm sút nghiêm trọng. Đề cập đến vấn đề này, ngày 09/04, UBND thị trấn Cửa Tùng đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp phát triển khai thác thủy sản

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp tháo bỏ khó khăn khi phát triển khai thác thủy sản như: tập trung vào việc mua, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn ra khơi xa; du nhập các nghề khai thác mới có hiệu quả cao; thành lập các tổ, nhóm hợp tác để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên biển; tăng cường đầu tư cho dịch vụ và chế biến nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm…

Đặc biệt, để thúc đẩy, động viên ngư dân mạnh dạn đầu tư mua sắm lưới nghề, đóng mới tàu thuyền, UBND thị trấn đã ra quyết định số 35/QĐ-UBND về hỗ trợ ngư dân mua sắm tàu thuyền và nghề nghiệp mới với mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Với quyết định này, UBND thị trấn đã tạo được động lực để phát triển nghề khai thác thủy sản xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.