Bồi thường, hỗ trợ nhiều hơn cho tái định cư

ThienNhien.Net – Ngày 08/04/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2010/QĐ-TTg về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) các công trình thuỷ điện và thủy lợi. Theo đó, việc bố trí dân đến sinh sống tại điểm TĐC phải được thực hiện sau khi đầu tư xây dựng đủ các công trình hạ tầng thiết yếu, bảo đảm đủ đất sản xuất và sinh hoạt.

Quyết định này chỉ áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án thủy lợi, thuỷ điện, trừ các nguồn vốn có sử dụng ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức).

Theo đó, nếu người dân TĐC được nhận đất ở, đất sản xuất có giá trị thấp hơn đất bị thu hồi thì sẽ được nhận phần giá trị chênh lệch, còn nếu ngược lại thì người dân không phải nộp thêm phần giá trị chênh lệch.

Đối với trường hợp đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nhà nước giao cho các tổ chức quản lý mà các tổ chức giao khoán lại cho đơn vị hoặc cá nhân khác thì khi thu hồi, đơn vị hoặc cá nhân đó không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về cây trồng.

Quyết định 34 ngoài cơ sở hạ tầng còn hướng tới việc ổn định cuộc sống, sản xuất cho dân TĐC. Người dân không chỉ được nhận tiền đền bù về nhà ở, công trình phụ, kiến trúc kèm theo tại nơi ở cũ mà còn được hỗ trợ tiền làm nhà ở mới. Mỗi nhân khẩu hợp pháp bị thu hồi toàn bộ đất ở, đất sản xuất và phải di chuyển được hỗ trợ lương thực trong vòng 48 tháng (30 kg gạo/khẩu/tháng), đồng thời được hỗ trợ về y tế để phòng chống dịch bệnh tại nơi ở mới.

Cũng theo quyết định này, mức hỗ trợ chất đốt và thắp sáng cho mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ TĐC trong năm đầu ở nơi mới là 4,5 lít dầu/khẩu/tháng. Bên cạnh đó, người dân TĐC còn được hỗ trợ 100% kinh phí mua giống mới (đối với cây hàng năm), phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu trong 2 vụ, hỗ trợ mua lợn thịt, bê để nuôi….

Đối với cấp học sinh phổ thông thuộc hộ TĐC,  các em được hỗ trợ 1 bộ sách giáo khoa, miễn đóng học phí trong năm đầu và mọi khoản xây dựng trường trong 3 năm liên tục tính từ khi nhập học ở nơi mới.

Quyết định 34 cũng nêu rõ về vấn đề quy hoạch TĐC. Nếu dự án bồi thường di dân, TĐC thực hiện tại 2 huyện trở lên hoặc có quy mô số hộ TĐC từ 300 hộ trở lên (gồm cả nơi đi và nơi đến) phải lập quy hoạch tổng thể di dân, TĐC trước khi lập quy hoạch chi tiết…