Xây dựng khung giáo trình bồi dưỡng kiến thức cho kiểm lâm

ThienNhien.Net – Nhằm trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao năng lực xử lý các tình huống phát sinh trong công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng Việt Nam, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) đã tiến hành soạn thảo bộ khung giáo trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ kiểm lâm các khu rừng đặc dụng.


Phát biểu tại Hội thảo đóng góp ý kiến cho giáo trình trên diễn ra tại TP.HCM ngày 11/03, ông Nguyễn Văn Cương – Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc Dự án cho biết, việc xây dựng giáo trình này là một trong những hoạt động của Dự án “Xây dựng, thí điểm và thể chế hóa chương trình đào tạo quốc gia để nâng cao năng lực các cơ quan trong ngành bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và thực thi pháp luật” (CBBC), do Cục kiểm lâm thực hiện từ năm 2007.

Dự án do Qũy Ủy thác ngành Lâm nghiệp (TFF) tài trợ và hiện nay khung chương trình cơ bản đã hoàn thành.

Theo dự kiến của ban soạn thảo, tất cả các cán bộ kiểm lâm đang làm việc tại các khu rừng đặc dụng trong cả nước sẽ được theo học một khóa tập huấn từ 30-45 ngày với 14 chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng.

Được biết, đến nay, Dự án CBBC đã cơ bản được triển khai hoàn thành tại các địa phương thí điểm như: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Vườn quốc gia Tam Đảo. Theo kế hoạch, đến 22/03/2010 dự án sẽ kết thúc.