Đà Nẵng: Hỗ trợ dân ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt 2 dự án nhằm hỗ trợ người dân ứng phó trước biển đổi khí hậu, với kinh phí 50 nghìn USD, do Tổ chức Challenge to Change – Anh tài trợ.


Cụ thể, hai dự án đó là “Đầu tư hệ thống kéo tàu (thuyền) vùng bãi ngang quận Sơn Trà lên bờ khi có gió bão” và “Trồng cây ven biển, hỗ trợ phương tiện cảnh báo cho ngư dân, kết hợp với nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

Hai dự án này sẽ đầu tư hệ thống kéo tàu thuyền có công suất dưới 30cv lên bờ khi có bão, trồng 4,3 ha rừng ven biển, hỗ trợ 454 radio cho ngư dân.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng là các hộ hưởng lợi từ trồng rừng, chủ phương tiện nghề cá, các đoàn thể về phòng ngừa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cả hai dự án trên đều được thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2010.