Đồng Nai: Hoạt động quản lý khoa học hướng về cơ sở

ThienNhien.Net – Năm 2009, hoạt động quản lý khoa học ở Đồng Nai đã không ngừng được đổi mới, hướng về hoạt động quản lý ở cấp cơ sở. Các đề tài, dự án đã gắn nghiên cứu với thực tế sản xuất và đời sống.


Với phương châm “Đưa phòng họp đến tận nhà để nhà khoa học không phải đi xa”, năm 2009, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã tiếp tục triển khai mô hình Hội đồng khoa học 3.3 gồm các nhà khoa học ở Đồng Nai và 2 trung tâm khoa học lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Công tác quản lý khoa học đã triển khai thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2006-2010; triển khai mới 26 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong kế hoạch năm 2009; theo dõi, quản lý 52 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang triển khai; tổng kết, nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng kết quả 13 đề tài, dự án để ứng dụng vào thực tế; sơ kết 17 đề tài, dự án.

Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã ứng dụng được nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống mới, quy trình canh tác thâm canh, đặc biệt có ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra các giống mới, tạo cây trồng sạch bệnh để sản xuất đại trà. Thành tựu nổi bật trong chương trình công nghệ thông tin là đã có sản phẩm với hàm lượng công nghệ cao, có đề tài đã nhận được giải xuất sắc tại Apicta năm 2009…


Hội thảo báo cáo đề tài phát triển sản xuất nấm trên cơ sở điều tra xây dựng bảo tàng nấm ở Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. (Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Nai)

Nhìn chung, kết quả hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã phát triển mạnh, toàn diện, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tập trung vào ngành công nghệ mũi nhọn là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, nhiều sản phẩm nghiên cứu ứng dụng hiệu quả vào thực tế đời sống, sản xuất.

Kế hoạch năm 2010 đã được hoàn thành, 35 đề tài, dự án đã được đề xuất thực hiện trong năm 2010.

Đặc biệt, năm 2009 Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh hoạt động quản lý khoa học cấp huyện. Đến nay, mỗi huyện đều có 1 cán bộ quản lý khoa học công nghệ. Riêng ngành y tế đã bố trí 1 cán bộ theo dõi hoạt động khoa học công nghệ của ngành mình. Tất cả những cán bộ này đều đã được tập huấn đào tạo nghiệp vụ.

Hiện Đồng Nai có 7 đơn vị cấp huyện thành lập được Hội đồng Khoa học Công nghệ (Tp.Biên Hòa, Long Thành, Tân Phú, Vĩnh Cữu, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Trảng Bom). Riêng ngành Y tế đã thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ của ngành mình.


Nghiệm thu đề tài động cơ diesel RV145-2. (Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Nai)

Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức Hội thảo khoa học tại các huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà và thống nhất với các đơn vị liên quan của tỉnh để xây dựng các nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu và những giải pháp hỗ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp huyện năm 2009 và 2010.

Trong năm, hoạt động quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở đã triển khai 3 đề tài, dự án khoa học theo cơ chế 50/50 (50% kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh và 50% kinh phí do huyện bố trí); 10 đề tài theo cơ chế 70/30 (70% kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh và 30% kinh phí do ngành bố trí). Riêng các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Vĩnh Cữu đã triển khai 4 dự án cấp Bộ thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2006-2010.

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2010, Đồng Nai sẽ tổ chức xây dựng và nghiên cứu triển khai những đề tài nghiên cứu sâu hơn về kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, lịch sử, dân tộc, tôn giáo,… nhằm xác lập những luận cứ khoa học, thực tiễn cho những quyết định, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của tỉnh.