Áp thuế suất 10% đối với doanh nghiệp môi trường

ThienNhien.Net – Theo Thông tư hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 8/12, các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường sẽ chỉ phải chịu mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ các dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại những địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp thành lập mới khác sẽ được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

Riêng máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho dự án thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn về chi phí thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm, chi phí xây dựng các bộ phim, phóng sự khoa học về bảo vệ môi trường… của doanh nghiệp, hợp tác xã có dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức chi thực tế nếu đáp ứng đủ các điều kiện về hoá đơn, chứng từ.