Đề xuất chính sách quản lý, sử dụng rừng thuộc Dự án 661

ThienNhien.Net – Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng, giữa chủ rừng và người dân nhận khoán, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng mới rừng…, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án 661).

Ươm cây giống (Ảnh: ThienNhien.Net)

Về nguyên tắc quản lý và sử dụng rừng, dự thảo đề xuất các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất phải có chủ quản lý cụ thể. Khi giao, cho thuê rừng cho các chủ rừng sẽ ưu tiên các đối tượng đã tham gia trồng, bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trong quá trình triển khai Dự án 661.

Đặc biệt, giảm dần bao cấp của nhà nước thông qua huy động nguồn lực của xã hội vào việc bảo vệ và phát triển rừng và tăng quyền khai thác, hưởng lợi từ rừng cho các chủ rừng.

Dự thảo cho phép và tạo điều kiện để các chủ rừng được khai thác, sử dụng, tiêu thụ sản phẩm từ rừng Dự án 661 được thuận lợi, nhưng phải đảm bảo tái tạo rừng theo hướng ổn định, bền vững phát huy tác dụng phòng hộ và bảo vệ môi trường.

Dự thảo đề xuất quy định cụ thể về việc: rà soát, xác định chủ rừng và diện tích rừng Dự án 661 việc quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất được hỗ trợ vốn từ Dự án 661; của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng đặc dụng…