WARECOD tuyển 2 cán bộ dự án và 1 cán bộ điều phối

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đang cần tuyển 02 cán bộ dự án và 01 cán bộ điều phối. Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2010.


1. Mô tả công việc Cán bộ dự án chương trình Phát triển cộng đồng
Chức vụ: Cán bộ dự án
Chịu trách nhiệm với: Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình PTCĐ 

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể:

        Là đầu mối liên lạc giữa WARECOD và đối tác địa phương.

        Lên kế hoạch làm việc và triển khai công việc hàng tháng cùng với nhóm cán bộ dự án

        Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho dự án

        Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động dự án theo đề xuất dự án và yêu cầu của cơ quan

        Cùng với đối tác phát triển kế hoạch làm việc phù hợp và đảm bảo triển khai các hoạt động của nhóm dự án theo đúng yêu cầu của cơ quan, nhà tài trợ và quy định của pháp luật.

        Liên hệ, điều phối sự tham gia của các chuyên gia trong dự án khi cần.

        Báo cáo tình hình triển khai dự án hàng tháng với Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình bằng văn bản

        Lập dự trù và báo cáo tài chính hàng tháng theo quy chế chi tiêu dự án và quy định của cơ quan.

        Viết báo cáo cho nhà tài trợ theo như yêu cầu, cung cấp các thông tin, vấn đề liên quan tới dự án khi nhà tài trợ yêu cầu. Mọi thông tin liên lạc với nhà tài trợ cần thông qua cán bộ Điều phối chương trình

        Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án

        Tham gia các cuộc họp định kỳ của cơ quan và các cuộc họp khác có liên quan tới dự án.


Các yêu cầu chính:

        Có khả năng làm việc nhóm

        Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)

        Kỹ năng quản lý dự án.

        Kỹ năng quản lý tài chính.

        Có hiểu biết và kỹ năng về lập kế hoạch.

        Khả năng giao tiếp tốt.

        Có khả năng phân tích.

        Có khả năng hòa đồng

        Có kỹ năng làm việc với cộng đồng.

        Có kỹ năng viết báo cáo

        Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của dự án

        Ưu tiên người được đào tạo ngành kỹ thuật như: xây dựng, thuỷ lợi, cấp nước….


Quyền lợi và hợp đồng lao động:

      –    Được ký hợp đồng lao động 1 năm và gia hạn

      –    Mức lương: cạnh tranh và theo thoả thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm cũng như khả năng công tác.

      –    Được hưởng các chế độ đào tạo trong và ngoài nước và các quyền lợi theo quy định của cơ quan.

 

2. Mô tả công việc Điều phối Mạng lưới sông ngòi Việt Nam

Chức vụ: Điều phối Mạng lưới sông ngòi Việt Nam

Chịu trách nhiệm với: Ban Giám đốc

Các dự án phụ trách: Toàn bộ các dự án và hoạt động của Mạng lưới

Trách nhiệm chính: Viết đề xuất, Quản lý và điều phối triển khai các dự án, hoạt động của Mạng lưới bám sát chiến lược

 

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể:

        Điều hành nhóm điều phối VRN lập kế hoạch hoạt động hàng năm của VRN để trình Ban giám đốc WARECOD, Ban điều hành VRN và thông qua tại Hội nghị thường niên

        Tổ chức, điều phối triển khai thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động của VRN đã được phê duyệt.

        Phân bổ nguồn ngân sách dành cho các hoạt động của VRN cùng với nhóm cán bộ dự án.

        Giám sát tiến độ và kết quả, chất lượng thực hiện các hoạt động của VRNdựa vào quy chế tài chính của WARECOD và thoả thuận tài trợ của từng dự án

        Viết các đề xuất và ý tưởng dự án mới để huy động ngân sách thực hiện chiến lược của VRN

        Tạo dựng và nắm bắt các cơ hội để quảng bá về hoạt động của VRN và mở rộng mối quan hệ hợp tác của VRN

        Phân công công việc, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các cán bộ trong nhóm điều phối trong quá trình triển khai dự án

        Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các báo cáo dự án và báo cáo với nhà tài trợ

        Đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ như cung cấp thông tin, đưa dẫn thăm vùng dự án…

        Lập kế hoạch sử dụng các kết quả, sản phẩm của VRN

        Tham gia phát triển định hướng chiến lược dự án, chương trình cùng ban Giám đốc WARECOD, Ban điều hành VRN và nhóm cán bộ dự án.

        Cùng phối hợp với Ban giám đốc thưc hiện công tác đối ngoại có liên quan tới hoạt động của VRN

        Báo cáo định kỳ công việc với ban giám đốc

        Giữ mối liên hệ thường xuyên với các chương trình khác của WARECOD và của bên ngoài để thu được những thông tin hữu ích phục vụ cho việc thực hiện các dự án và sự phát triển chung của Trung tâm .

        Các công việc khác

 

Các yêu cầu chính:

         Có 3 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức phi chính phủ và những hoạt động liên quan đến mạng lưới

        Ưu tiên những người có chuyên môn về môi trường, xã hội học hoặc các ngành liên quan đến sông ngòi

        Có tính độc lập cao trong công việc

        Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)

        Công việc đòi hỏi phải có trình độ điều phối cao và mối liên hệ giữa các cán bộ trong tất cả các bộ phận của phòng chương trình và  đối tác ở tất cả các cấp.

        Kỹ năng quản lý dự án.

        Kỹ năng quản lý tài chính.

        Có hiểu biết và kỹ năng về lập kế hoạch, quản lý và đánh giá.

        Có năng lực lãnh đạo và tổ chức.

        Khả năng giao tiếp tốt.

        Có khả năng phân tích

        Có hiểu biết và hòa đồng với vấn đề phát triển cộng đồng.

        Có kỹ năng viết báo cáo và đề nghị dự án.

        Tập huấn cho tập huấn viên

        Có khả năng và sẵn sàng đi công tác trong thời gian dài.

 

Hợp đồng

        Thời gian hợp đồng: 2 năm, được gia hạn .

        Mức lương: cạnh tranh và theo thoả thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm cũng như khả năng công tác

 

3. Mô tả công việc cán bộ dự án nghiên cứu

Chức vụ: Cán bộ dự án  

Chịu trách nhiệm với: Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình nghiên cứu

 

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể:

         Là đầu mối liên lạc giữa WARECOD và đối tác địa phương.

        Lên kế hoạch làm việc và triển khai công việc hàng tháng cùng với nhóm cán bộ dự án

        Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho dự án

        Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động dự án theo đề xuất dự án và yêu cầu của cơ quan

        Cùng với đối tác phát triển kế hoạch làm việc phù hợp và đảm bảo triển khai các hoạt động của nhóm dự án theo đúng yêu cầu của cơ quan, nhà tài trợ và quy định của pháp luật.

        Liên hệ, điều phối sự tham gia của các chuyên gia trong dự án khi cần.

        Báo cáo tình hình triển khai dự án hàng tháng với Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình bằng văn bản

        Lập dự trù và báo cáo tài chính hàng tháng theo quy chế chi tiêu dự án và quy định của cơ quan.

        Viết báo cáo cho nhà tài trợ theo như yêu cầu, cung cấp các thông tin, vấn đề liên quan tới dự án khi nhà tài trợ yêu cầu. Mọi thông tin liên lạc với nhà tài trợ cần thông qua cán bộ Điều phối chương trình

        Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án

        Tham gia các cuộc họp định kỳ của cơ quan và các cuộc họp khác có liên quan tới dự án.

 

Các yêu cầu chính:

        Tốt nghiệp Đại học các ngành ngoại ngữ (tiếng Anh), nông nghiệp, ngoại thương, ngoại giao, khoa học tự nghiên (ưu tiên liên quan tới chuyên ngành môi trường và người có kinh nghiệm làm việc).

        Có khả năng làm việc nhóm

        Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)

        Kỹ năng quản lý dự án.

        Kỹ năng quản lý tài chính.

        Có kỹ năng về lập kế hoạch

        Khả năng giao tiếp tốt.

        Có khả năng phân tích.

        Có khả năng hòa đồng

        Có kỹ năng làm việc với cộng đồng

        Có khả năng nghiên cứu

        Có kỹ năng viết báo cáo

        Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của dự án

 

Quyền lợi và hợp đồng lao động:

– Được ký hợp đồng lao động 1 năm và gia hạn

-Mức lương: cạnh tranh và theo thoả thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm cũng như khả năng công tác.

– Được hưởng các chế độ đào tạo trong và ngoài nước và các quyền lợi theo quy định của cơ quan.

 

Lưu ý: Ba bản mô tả công việc này không được coi như một bản hợp đồng lao động mà được coi  là một bản hướng dẫn công việc trong đó nội dung công việc có thể thay đổi theo thời gian, theo chiến lược phát triển và theo những thỏa thuận với người đảm nhiệm vị trí điều phối dự án. Điều phối dự án sẽ  thực hiện các công việc nhằm đạt tới mục tiêu đã định, phù hợp với quá trình phát triển của dự án.

 

Liên hệ:  Các ứng viên quan tâm tới 3 vị trí xin vui lòng gửi thư và CV về địa chỉ:

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước

Phòng 801, toà nhà HACISCO, số 15 ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37730828.

 

Email liên lạc:

 

Vị trí Cán bộ dự án chương trình Phát triển cộng đồng: info@warecod.org.vn thangls@warecod.org.vn

Vị trí cán bộ dự án nghiên cứu: info@warecod.org.vn quang@warecod.org.vn

Vị trí Điều phối Mạng lưới sông ngòi Việt Nam: info@warecod.org.vn

 

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ cả 3 vị trí là 10/01/2010