Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ở Ứng Hòa (Hà Nội)

ThienNhien.Net – Lựa chọn những cách làm năng động, sáng tạo và cụ thể, trong năm qua, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả giá trị sử dụng đất ở địa phương. Nhiều mô hình luân canh tổng hợp, tăng vụ mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp của huyện đã chiếm vai trò chủ đạo, làm nền tảng vững chắc phát triển các lĩnh vực kinh tế khác.


Về vùng đất Khu Cháy anh hùng này, thấy bát ngát những cánh đồng vùng ven sông Đáy, vùng vàn và vùng trũng rộng lớn của huyện Ứng Hòa đang đâm trồi, nảy lộc, mơn mởn cả một màu xanh triển vọng của vụ đông bội thu.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ứng Hòa cho hay, so với mấy năm trước, năm nay, kinh tế – xã hội của huyện có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội… có nhiều bước khởi sắc. Có được như vậy là do Ứng Hòa biết lựa sức mình, tập trung phát triển lĩnh vực kinh tế nông nghiệp được xem là ưu thế.

Để tạo ra bước “đột phá” trong sản xuất nông nghiệp, Ứng Hòa đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, theo các mô hình chuyên canh, đa canh, nuôi thủy sản (lúa + cá + vịt). Ở thời điểm hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện duy trì 885.334 con, trong đó: đàn trâu, bò 10.280 con, đàn lợn 87.267 con, gia cầm, thủy cầm 787.787 con.
Có được kết quả nổi bật trong chăn nuôi là do huyện xây dựng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về mặt bằng, nguồn vốn… đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức chăn nuôi mới, công nghiệp và bán công nghiệp, khuyến khích xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Với nguồn giống chất lượng cao, thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, kết hợp với phòng, chống dịch bệnh, huyện đang tiến tới xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

Cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, một mũi nhọn khác của huyện Ứng Hòa là nuôi trồng thủy sản. Sẵn có diện tích mặt nước rộng gần 1.600 ha, môi trường nước sạch, Ứng Hòa đã tập trung xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô thích hợp với năng lực phát triển kinh tế hộ.

Bên cạnh đó, đối với những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, huyện tập trung chuyển đổi sang mô hình lúa + cá + vịt, trở thành các điểm sáng trong phát triển kinh tế nông hộ. Tính đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 2.150 ha. Nhìn chung các phần diện tích thả cá đang phát triển khá tốt, đem lại hiệu quả rõ rệt, trung bình, năng suất đạt 6,2 đến 6,5 tấn/ha/năm, cho thu nhập từ 75 – 80 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với cấy lúa trước đây. Nhiều hộ đầu tư vốn lớn xây dựng khu chăn nuôi thủy sản kết hợp với các loại cây trồng xung quanh bờ ao cho thu nhập lên tới 100 – 120 triệu đồng/ha.

Bên cạnh chăn nuôi, huyện Ứng Hòa cũng phát triển mạnh mẽ mảng trồng trọt. Nhờ khai thác hợp lý, luân canh tăng vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, tăng vòng quay sử dụng đất, năng suất và sản lượng các loại cây lương thực trong những năm gần đây của Ứng Hòa không ngừng tăng. Đặc biệt, huyện đã hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật gieo trồng lúa hàng hóa chất lượng cao, giống lúa lai của Trung Quốc và Việt Nam… với nhiều hộ dân tham gia và cơ bản xóa bỏ những giống lúa dễ bị nhiễm sâu bệnh, kém năng suất.

Không chỉ có vậy, huyện còn mạnh dạn đưa vào triển khai trên diện rộng kỹ thuật gieo thẳng lúa theo hàng bằng công cụ và mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI. Tuy mới áp dụng, nhưng hiệu quả của hai phương pháp này đã chứng minh được tính ưu việt. Không chỉ tăng thu nhập, hạ giá thành sản xuất, còn góp phần giải phóng sức lao động.
 
Nhờ đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa của nông dân huyện trong năm đã được nâng lên đáng kể, vụ xuân đạt 60,38 tạ/héc ta, vụ mùa đạt cao hơn 62,5 tạ/ha.

Ngoài hai cây lương thực chính là lúa và ngô, huyện còn chỉ đạo nông dân khai thác các đất quỹ đất trồng cây cảnh, hoa, lạc, khoai lang, rau, đậu… theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, cây đậu tương vụ đông vẫn là cây trồng chủ lực. Riêng vụ đông năm 2009, toàn huyện đã trồng được 5.018ha, chiếm gần 90% tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông của huyện và trở thành điểm sáng được nhiều đơn vị đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Đánh giá thành tựu của ngành nông nghiệp huyện trong năm qua, lãnh đạo huyện Ứng Hòa cho biết: “Kinh tế nông nghiệp Ứng Hòa có bước chuyển biến đáng mừng. Diện tích trồng lúa, ngô và các loại hoa màu trên đất nông nghiệp ngày càng tăng. Sản lượng lương thực, thực phẩm tăng đều. Sản phẩm nông nghiệp đã đáp ứng nhu cầu trên địa bàn huyện, một phần trở thành hàng hóa.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật đến với người nông dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông từ huyện đến cơ sở xã. Hầu hết các xã trên địa bàn toàn huyện đã có cán bộ khuyến nông thực hiện tốt vai trò, chức năng tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật giống cây. Nhờ thế, người nông dân hiện đã biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến như gieo trồng mạ lót ni lông, gieo mạ trên nền cứng, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh và dịch hại cây trồng đúng thời điểm… Đại bộ phận nông dân có đất canh tác ổn định, đời sống từng bước được cải thiện. Đây là những minh chứng sống động khẳng định tính đúng đắn trong định hướng phát triển ngành nông nghiệp Ứng Hòa.

Qua tìm hiểu được biết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, huyện Ứng Hòa đã qui hoạch 12 điểm với 635 ha diện tích trồng rau an toàn tập trung tại các xã ven sông Đáy. Bên cạnh đó, giúp hai xã Đồng Tiến và Hòa Xá chuyển đổi 27 ha sang trồng bưởi Diễn. Đối với những diện tích ruộng trũng kém hiệu quả sẽ vận động nông dân chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn tăng cường hỗ trợ nông dân nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư.

Nhận thấy tiềm năng trong nuôi trồng thủy sản tập trung, thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Trung Tú và Đồng Tân huyện Ứng Hòa”. Dự án này thành phố giao cho do Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 117,137 tỷ đồng và được thực hiện trong quí I – 2010. Đây là dự án có qui mô lớn, diện tích khoảng 192 ha, với mục tiêu nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên cơ sở chuyển đổi từ vùng đất trũng chuyên cấy lúa một vụ năng suất bấp bênh sang nuôi trồng thủy sản. Từ đó, tận dụng khai thác hết tiềm năng thế mạnh, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp trong năm qua là động lực quan trọng giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra, đưa Ứng Hòa phát triển lên một tầm mới, toàn diện và vững chắc hơn.