Kiểm lâm cũng… kiểm tra thuế doanh nghiệp

ThienNhien.Net – Thuế là một lĩnh vực mà nhiều cơ quan có thể thanh, kiểm tra doanh nghiệp.

Hội thảo báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 7-3 có nhiều điểm đáng chú ý như: Thanh tra, kiểm tra thuế chồng chéo, chi phí không chính thức vẫn cao.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho rằng: Khảo sát 2016 cho thấy trong số các doanh nghiệp bị thanh kiểm tra thuế, có 80% bị cơ quan thanh kiểm tra và 9% doanh nghiệp cho biết có tiếp đón các đoàn thanh kiểm tra không phải là cơ quan thuế, song cũng thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp.

Ông Đậu Anh Tuấn: “Thậm chí kiểm lâm cũng kiểm tra thuế doanh nghiệp” (Ảnh: Chân Luận)

“Các cơ quan đó là công an kinh tế, kiểm toán, thanh tra tỉnh, quản lý thị trường, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở LĐ-TB&XH. Thậm chí kiểm lâm, hoặc chính quyển quận/huyện và phường… cũng kiểm tra thuế doanh nghiệp” – ông Tuấn cho hay.

Ý kiến doanh nghiệp phản ánh qua điều tra cho thấy: “Ngoài cơ quan thuế, có thêm một số tổ chức, cơ quan khác đòi hỏi thanh tra kiểm tra doanh nghiệp,… nên rất phiển hà, mất thời gian của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ nên được cơ quan thuế “quan tâm”, còn cơ quan ban ngành khác thì nên hạn chế nếu doanh nghiệp không có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, các doanh nghiệp bị thanh kiểm tra thuế đánh giá công tác thanh kiểm tra thuế tương đối tích cực trên một số phương diện như thời gian, thái độ của cán bộ thuế, và quyền được giải trình của doanh nghiệp.

Ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị cần tiếp tục cải thiện công tác thanh kiểm tra thuế. Bởi vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp cho nói cách hiểu và áp dụng các quy định về thuế trong quá trình thanh, kiểm tra thuế của cán bộ thuế có xu hướng suy diễn bất lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, có tới 34% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết có chi trả chi phí không chính thức trong quá trình thanh kiểm tra thuế. Con số này tăng lên so với năm 2014 là 26%.