Nghiên cứu công nghệ giảm phát thải và thích ứng với BĐKH

ThienNhien.Net – Ngày 27/11 vừa qua, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (PECSME) đã tổ chức Hội thảo đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu và triển khai các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015”.


Tham gia hội thảo có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ; các Viện Khoa học và Khí tượng Thủy văn, Viện Vật liệu Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các trung tâm; các trường đại học và các doanh nghiệp … hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 về “Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu”, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường “xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu”. Được sự thỏa thuận của Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên – cơ quan được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì tổ chức xây dựng Chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu, Ban Quản lý Dự án PECSME phối hợp với các cơ quan liên quan đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung nghiên cứu trong giai đoạn 2011-2015 của hợp phần “Nghiên cứu và triển khai các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất và thảo luận về các nhiệm vụ giảm nhẹ và thích ứng (R&D) cần nghiên cứu giai đoạn 2011-2015 về các nguồn năng lượng: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện cột nước thấp (Capsule), năng lượng sinh khối, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng từ nhiệt khí thải của các nhà máy xi măng …

Hội thảo đã ghi nhận những đóng góp hết sức ý nghĩa của các đại biểu trong việc phát triển các dạng năng lượng mới tại Việt Nam và nêu ra những định hướng để thực hiện các chương trình CDM (cơ chế phát triển sạch) chống biến đổi khí hậu, những chính sách hỗ trợ phát triển trong việc nghiên cứu các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.