Tạo chất béo sản xuất nhiên liệu từ bã mía

ThienNhien.Net – Nhóm nghiên cứu thuộc khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học ứng dụng bã mía trong quá trình nuôi cấy Y. lipolytica Po1g, để tạo chất béo sản xuất nhiên liệu sinh học.

(Nguồn ảnh: sgtt.vn)
Tạo chất béo sản xuất nhiên liệu từ bã mía (Nguồn ảnh: sgtt.vn)

Nấm men Y. lipolytica Po1g có khả năng tích lũy hàm lượng chất béo cao, thường được tìm thấy trong môi trường giàu các chất nền kỵ nước (hydrophobic substrate). Chất béo trung tính thu được từ Y. lipolytica Po1g là nguồn nguyên liệu tiềm năng để chuyển hóa thành biodiesel, vì chứa một lượng lớn các axít béo tự do.

Tuy nhiên, chất béo từ nấm men cho dầu chỉ có thể cạnh tranh với các nguồn chất béo thương mại khác nếu được sản xuất từ nguyên liệu rẻ hơn. Bã mía thủy phân có thể xem là nguyên liệu tiềm năng dùng nuôi cấy nấm men cho dầu.

Quá trình nuôi cấy nấm men Y. lipolytica Po1g cho thấy sản phẩm thủy phân bã mía đã khử độc có thể sử dụng như một nguồn các-bon thay thế hiệu quả cho quá trình nuôi cấy nhằm sản xuất chất béo, do hàm lượng sinh khối và chất béo thu được khá cao.