Khai trương Trang thông tin điện tử về Biên giới lãnh thổ

ThienNhien.Net – Kể từ ngày 02/12, tất cả những thông tin liên quan đến biên giới lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền và trên biển, gồm các sự kiện, bài viết, tư liệu lịch sử, hệ thống văn bản pháp lý liên quan đều sẽ được tích hợp tại một địa chỉ trên Internet: www.biengioilanhtho.gov.vn.


Sáng 2/12/2009, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử về Biên giới lãnh thổ do Uỷ ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao thiết lập.

Đây là một kênh thông tin điện tử công khai, chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm cung cấp hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như những thông tin cơ bản, tư liệu lịch sử cần thiết khác về công tác biên giới lãnh thổ của đất nước, điều kiện tự nhiên và môi trường biển Đông…

Theo đó, trang thông tin này được thiết kế theo 10 chuyên mục chính, để mỗi người dân hay nhà nghiên cứu có thể dễ dàng tìm kiếm những thông tin phong phú về hiện trạng biên giới, những văn kiện pháp lý của Việt Nam về biên giới lãnh thổ cùng những bài phân tích sâu sắc của các chuyên gia về vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, mục đích xây dựng trang thông tin này, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biên giới lãnh thổ đồng thời là công cụ phản bác những thông tin, lập luận sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam.

Tại buổi lễ khai trương, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã yêu cầu Uỷ ban Biên giới Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động biên tập và cung cấp thông tin theo đúng Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý của Nhà nước.