Phê duyệt quy hoạch bổ sung mạng lưới quan trắc nước

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề cương nhiệm vụ dự án khảo sát, quy hoạch bổ sung mạng lưới quan trắc nước trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Theo đó, một trong những sản phẩm của dự án sẽ là Bản đồ quy hoạch mạng quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất TP Hà Nội tỷ lệ 1/50.000.


Dự án có tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2010.

Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư với mục tiêu bổ sung, hoàn thiện, thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc tài nguyên nước đồng bộ trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, dự án còn tổng hợp, cung cấp thông tin số liệu hàng năm về diễn biến mực nước, chất lượng nước của các tầng chứa nước, các sông chính chảy qua địa bàn thủ đô…

UBND thành phố yêu cầu, Dự án phải đánh giá chuẩn xác mạng lưới thủy văn, các điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình cũng như quy luật phân bố các tầng chứa nước, các phức hệ địa chất công trình, thành phần hóa lý tài nguyên nước từng khu vực… phục vụ tích cực có hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.