Nhanh chóng xử lý ô nhiễm sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ban hành quyết định về việc bảo vệ môi trường sông Đồng Nai.

Theo đó, từ năm 2011, yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành việc xử lý triệt để trên 90% các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn 12 tỉnh dọc sông Đồng Nai; ít nhất 60% khu đô thị và 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; thu gom trên 90% chất thải rắn sinh hoạt và xử lý 100% chất thải nguy hại, theo báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 17/2/1011.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý triệt để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh như cải tạo kênh Ba Bò; kiểm soát nguồn xả thải ra sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, kênh Thầy Cai – An Hạ; giải quyết vấn đề ô nhiễm và bồi thường thiệt hại ở sông Thị Vải.

Đặc biệt, sẽ xử phạt nặng và buộc đóng cửa những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường dọc sông Đồng Nai.