Ngọc Hiển hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng 2009

ThienNhien.Net – Những năm qua, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) gặp nhiều khó khăn trong công tác trồng rừng nhưng đến nay, huyện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu năm 2009 và trở thành địa phương về đích trong nhiệm vụ trồng rừng.


Nếu như năm 2008, huyện Ngọc Hiển thực hiện trồng rừng chỉ đạt trên 80% chỉ tiêu thì hiện nay huyện đã cơ bản hoàn thành 1.195 ha theo chỉ tiêu được giao. Có được kết quả trên là nhờ sự chủ động quyết tâm ngay từ đầu, huyện đã chỉ đạo cán bộ cơ sở đến từng hộ vận động người dân tích cực trồng rừng; đồng thời thực hiện một số biện pháp hỗ trợ một phần kinh phí san lấp đối với những hộ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, người dân đã dần hiểu được lợi ích kinh tế từ rừng đem lại nên công tác trồng và bảo vệ rừng được quan tâm.

Khó khăn thời gian đầu trong công tác trồng rừng của huyện Ngọc Hiển nói riêng cũng như cả tỉnh nói chung là diện tích mặt bằng trống để trồng rừng giao cho người dân nhỏ lẻ, phân tán. Phần lớn người dân phải san bờ vuông để trồng rừng.

Hiện huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho các xã, đơn vị quản lý rừng tiếp tục hoàn thành việc trồng rừng phần diện tích còn lại, cố gắng hoàn thành 100% chỉ tiêu, tạo cơ sở tích cực cho công tác trồng rừng trong những năm tiếp theo. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại rừng.