Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản

ThienNhien.Net – Di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể là di sản sống khi được bảo tồn và phát huy trong cộng đồng, nhóm người hoặc trong từng cá nhân; khi đó chúng không chỉ được gìn giữ mà còn được sáng tạo, được bồi đắp qua từng thế hệ. Nhằm phát huy tinh thần đó, đồng thời chào mừng sự kiện dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt các cộng đồng, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tối 16/11.


Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đưa ra thông điệp về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản Quan họ và Ca trù. Theo bộ trưởng, văn hóa phi vật thể chỉ thực sự có giá trị khi được tiếp nhận, nuôi dưỡng và trở thành bộ phận thiết yếu trong đời sống tinh thần của mỗi thành viên cộng đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo việc triển khai chương trình hành động cụ thể, huy động tối đa các nguồn lực để bảo tồn và phát huy các di sản trong đó có nghệ thuật Quan họ và Ca Trù – hai di sản văn hóa được công nhận là di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 4 của Uỷ ban Liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể diễn ra từ ngày 28/09 – 02/10/2009 tại Abu Dhabi, thủ đô của các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan nghiên cứu, quản lý, các trường học, các địa phương, cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức quốc tế bằng những hành động thiết thực nhất cùng vào cuộc để kiểm kê, đánh giá, hệ thống hóa các tư liệu, nghiên cứu, xuất bản, phục hồi, truyền bá, phổ cập nghệ thuật Quan họ và Ca trù để lưu giữ và truyền lại kho báu này cho các thế hệ mai sau.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng mong muốn sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, của bạn bè trong nước và quốc tế, trước hết từ sự thấu hiểu, đồng cảm của chính các cộng đồng, nhóm, cá nhân hiểu biết và thực thi để giữ gìn, bảo vệ, phát huy, truyền bá vốn di sản văn hóa Quan họ và Ca trù đến với cộng đồng trong nước cũng như thế giới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cộng đồng Quan họ và Ca trù đã trình bày những nét hay, nét đẹp, những khó khăn trong công tác bảo tồn, gìn giữ hai loại văn hóa phi vật thể này đồng thời thể hiện mong muốn được sự quan tâm, đầu tư thích đáng của Nhà nước đối với các nghệ nhân và công tác đào tạo.

Buổi gặp mặt này là một trong nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị của Ca trù và Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã và sẽ được tổ chức ở nhiều địa phương nhân Ngày di sản văn hóa Việt Nam (ngày 23/11 tới). Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu hơn về các giá trị độc đáo của hai di sản, đồng thời cho thấy những nỗ lực của cộng đồng để Quan họ và Ca trù “sống” trong thời hiện đại.