Bài phát biểu gây chấn động của Thủ tướng Bhutan

ThienNhien.Net – Hãy cùng theo dõi câu chuyện chống biến đổi khí hậu ở Bhutan, một đất nước coi Tổng Hạnh phúc quốc dân quan trọng hơnTổng sản phẩm quốc nội.

Tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu mang tên “Dream” – “Ước Mơ”, tổ chức tại Vancouver (Canada), ngày 15 đến 19-2, Thủ tướng Bhutan ông Tshering Tobgay đã có bài phát biểu tuyệt vời về chương trình Chống biến đổi khí hậu của quốc gia nhỏ bé này.

Ông phát biểu: “Chúng tôi là một đất nước bé, chỉ 700 ngàn dân. Thực tế chúng tôi là một đất nước nhỏ kém phát triển, làm hết khả năng mình để sống và chúng tôi ổn, chúng tôi đang sống. Thực tế là chúng tôi đang thịnh vượng.

Và lý do chúng tôi thịnh vượng là chúng tôi có những vị vua tuyệt vời, làm việc không quản mệt mỏi để phát triển đất nước một cách cẩn thận cân bằng giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bền vững môi trường và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi gọi đó là phương pháp tiếp cận toàn diện để phát triển đất nước ‘tổng hạnh phúc quốc gia’ – GNH”.

Thủ tướng Bhutan có bài diễn thuyết đáng chú ý tại chương trình về Chống biển đổi khí hậu tháng 2 của tổ chức TED tại Vancouver 
Thủ tướng Bhutan có bài diễn thuyết đáng chú ý tại chương trình về Chống biển đổi khí hậu tháng 2 của tổ chức TED tại Vancouver

Ông Tobgay cho biết, đối với Bhutan, tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc gia. Đây cũng là tôn chỉ thúc đẩy Bhutan dựa vào hiến pháp nước này điều khoản bắt buộc phải có ít nhất 60% diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng. Tôn chỉ này là kim chỉ nam cho hàng loạt các chính sách của chỉnh phủ Bhutan để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, góp phần hấp thu khí thải toàn cầu, sản xuất năng lượng sạch, và giữ một con số diện tích rừng bao phủ kỷ lục – hơn 70% diện tích quốc gia.

TED là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, với sứ mệnh là lan tỏa các ý tưởng mới, đột phá và truyền cảm hứng cho nhân loại thông qua hình thức là các bài diễn thuyết ngắn, chỉ chưa đầy 18 phút, nhưng “đầy sức mạnh”. Bắt đầu vào năm 1984 với 3 lĩnh vực chính là công nghệ, giải trí và thiết kế, giờ đây chủ đề của các bài diễn thuyết đã mở rộng đến gần như mọi lĩnh vực.