Đà Nẵng: Triển khai Dự án quản lý Nhà nước về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 23/10, Ban chỉ đạo Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng phối hợp với Dự án quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh (VPEG – Canada) đã tổ chức Hội thảo Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp và triển khai Dự án VPEG giai đoạn 2009 – 2013 với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia về môi trường trong và ngoài nước cùng một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.


Hội thảo đã đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp (QLONCN) từ năm 2006 đến nay và đề xuất một số giải pháp đến năm 2010 như: Quản lý đầu ra các hệ thống xử lý chất thải của toàn bộ khu công nghiệp (KCN) và các doanh nghiệp bên ngoài các KCN theo sự phân cấp; Ban quản lý các KCN chịu trách nhiệm quản lý môi trường của các doanh nghiệp do mình quản lý. Trong đó, các KCN tập trung hoàn thiện đấu nối và đưa vào vận hành hệ thống xử lý (HTXL), các doanh nghiệp ngòai KCN phải hoàn tất hệ thống xử lý môi trường đạt quy chuẩn Việt Nam, hạn chót đến 12/2010, nếu không buộc chế tài theo sự phân cấp quản lý; tiếp tục nhân rộng các công nghệ xử lý khí thải đã áp dụng thành công ở các doanh nghiệp (DN) này cho các DN khác cùng loại hình. Đôn đốc các DN đầu tư giảm thiểu ô nhiễm khí thải và đưa các HTXL đi vào vận hành từ 12/2010, có chế tài mạnh đối với các doanh nghiệp cố tình không xử lý; tiếp tục xã hội hoá công tác thu gom và xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại…

Cũng tại Hội thảo, đại biểu đã đựơc các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày một số vấn đề quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và đề xuất các hoạt động của dự án VPEG Đà Nẵng 2009 – 2013; Giới thiệu một số phương pháp tiếp cận trong quản lý ô nhiễm công nghiệp ở các nước tiên tiến, thực tiễn quản lý ô nhiễm công nghiệp tốt nhất 10 năm qua; Kinh nghiệm phối hợp trong quản lý ô nhiễm công nghiệp giữa các bên liên quan ở một số nước; Kinh nghiệm lồng ghép giới trong quản lý ô nhiễm công nghiệp…

Dịp này, Ban tổ chức đã chính thức triển khai Dự án VPEG Đà Nẵng giai đoạn 2009 – 2013. VPEG là dự án hỗ trợ kỹ thuật song phương về quản lý ô nhiễm công nghiệp do Chính phủ Ca-na-đa tài trợ với tổng số tiền khoảng 225 tỷ đồng. Đà Nẵng là một trong 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đựơc hưởng lợi từ Dự án VPEG. Trong thời gian triển khai Dự án, phía Ca-na-đa sẽ hỗ trợ việc xây dựng thể chế về quản lý ô nhiễm công nghiệp mang tính bền vững; kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp; tập huấn, đào tạo; xây dựng các dự án, mô hình trình diễn; mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án…

Đà Nẵng hiện nay có 7 khu công nghiệp, tuy nhiên chỉ mới có 2 khu công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải, một KCN đang xây dựng và 4 khu còn lại thì chất thải vẫn đổ trực tiếp ra môi trường. Vì vậy, vấn đề ô nhiễm công nghiệp đang là vấn đề “nóng”. Khi Dự án VPEG triển khai một cách có hiệu quả thì Đà Nẵng sẽ xử lý hết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do công nghiệp, từ đây góp phần nâng cao năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố một cách có hiệu quả.