Thực hiện Đề án thăm dò, khai thác than

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo một số bộ, ngành, địa phương về Đề án thăm dò, phát triển bể than đồng bằng sông Hồng, Dự án thử nghiệm khí hóa than ngầm dưới lòng đất tại tỉnh Hưng Yên và Đề án thăm dò than tại Đông Triều – Phả Lại.


Đối với Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương dựa trên cơ sở một số nội dung chính của Đề án này do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lập và các số liệu đã điều tra tiềm năng than ĐBSH để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương có liên quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng than ĐBSH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2010.

Đồng thời, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phải chủ trì lập Đề án điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên bể than ĐBSH và vùng phụ cận, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ cũng có trách nhiệm thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch nêu trên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò bổ sung vùng than Bình Minh, thăm dò vùng than Khoái Châu trên diện tích 85,4 km2, tỉnh Hưng Yên và dải than Đông Triều – Phả Lại (hợp tác với tổ chức NEDO-Nhật Bản) để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Lập dự án thử nghiệm khí hóa than tại Hưng Yên

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn TKV sớm thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt giai đoạn I (2007-2009) Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bể than Quảng Ninh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn TKV hợp tác với tổ chức NEDO để lập Dự án điều tra đánh giá tiềm năng than tại dải than Đông Triều – Phả Lại, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tập đoàn TKV sẽ lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò than tại các khu nêu trên, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò.

Trên cơ sở kết quả thăm dò được Hội đồng Đánh giá trữ lượng phê duyệt, Phó Thủ tướng cho phép Tập đoàn TKV lập Dự án thử nghiệm khí hóa than tại tỉnh Hưng Yên và đánh giá tác động môi trường của dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn TKV có trách nhiệm nghiên cứu áp dụng dự án thử nghiệm khí hóa than tại vùng than Đông Bắc hoặc nơi khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.