Bình Định xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước đầm Thị Nại

ThienNhien.Net – Ngày 19/11, UBND tỉnh Bình Định ban hành về việc tập trung xử lý và ngăn chặn việc lấn chiếm diện tích mặt nước trên đầm Thị Nại.

Hiện có một số hộ dân đã tự ý bao chiếm cắm cọc, chắn lưới trên diện tích mặt nước đầm Thị Nại thuộc địa bàn huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn để nuôi trồng thủy sản, làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận nhân dân ở địa phương, gây bất ổn đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi lấn chiếm diện tích mặt nước trên đầm Thị Nại để sử dụng các loại ngư cụ nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch; làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường và việc chiếm, lấn mặt nước gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đồng thời yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đã cắm cọc, chắn lưới nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại không được thả giống gây nuôi các loài thủy sản dưới bất cứ hình thức nào và tiến hành tháo dỡ ngay các công trình đã vi phạm.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân nào không chấp hành hoặc cố tình vi phạm, UBND huyện Tuy Phước và UBND thành phố Quy Nhơn căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trên đầm Thị Nại thuộc địa phận quản lý của mình theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm, giao cho UBND các phường, xã tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm diện tích mặt nước, nuôi trồng thủy sản trái phép, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.