Xin đổ thêm xuống biển Bình Thuận 2,4 triệu m3 bùn cát

ThienNhien.Net – Vị trí mà EVNGENCO3 xin đổ bùn cát thải sau nạo vét nằm cách vị trí mà Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ khoảng 5 km về hướng Bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km.

Ngày 8-7, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Lê Trung Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVNGENCO3 đang xúc tiến xin giấy phép đổ xuống biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) 2,4 triệu m3 bùn cát thải sau nạo vét.

Ông Hiếu cho biết khối lượng bùn cát này thu được trong quá trình nạo vét luồng và vũng quay tàu để làm cảng 100 ngàn tấn để nhập than từ Indonesia và Úc cho các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Theo ông Hiếu, vị trí mà EVNGENCO3 xin đổ bùn cát thải sau nạo vét nằm cách vị trí mà Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ khoảng 5 km về hướng Bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km. “Thủ tục của dự án đã được trình cho Bộ TN&MT và dự kiến EVNGENCO3 sẽ thực hiện trong năm nay” – ông Hiếu nói.

Trả lời về việc vì sao EVNGENCO3 lại chọn thời điểm đổ vật chất sau nạo vét cùng lúc với Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1, ông Hiếu cho biết do cả hai nhà máy khởi công cùng thời điểm. “Cuối năm nay dự kiến Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ phát điện nên phải có cảng để nhập than về chạy máy”.

Ông Hiếu cung cấp thông tin ngày 8-12-2014 Bộ TN&MT có Quyết định 2829/QĐ-BTNMT về đánh giá tác động môi trường, thống nhất đổ 2,4 triệu m3 vật liệu nạo vét. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có Văn bản số 925/UBND-KTN ngày 19-3-2014 về phương án và vị trí đổ vật liệu nạo vét ngoài khơi. Văn bản này đồng ý vật liệu sau nạo vét được san lấp mặt bằng nhưng trong trường hợp không san lấp thì thống nhất cho đổ ra biển.

Ngày 6-1-2017, Cục Hàng hải Việt Nam có Văn bản số 46/CHHVN-PC về việc vị trí bãi đổ vật liệu nạo vét, thống nhất vị trí đổ vật liệu nạo vét không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải của khu vực cũng như luồng hàng hải.

Mới đây nhất, ngày 3-5-2017, Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch hiệu chỉnh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại Quyết định số 1562/QĐ-BCT, trong đó xác định vị trí bãi nhận chìm vật liệu nạo vét luồng và vũng quay tàu 100.000 tấn để nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.