Công bố khảo sát về canh tác nông nghiệp bền vững

ThienNhien.Net – Tổ chức ActionAid vừa công bố báo cáo khảo sát về phương thức canh tác nông nghiệp bền vững, đồng thời giới thiệu các sáng kiến mô hình nông nghiệp bền vững với sự tham gia của các nhà khoa học trong ngành nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách cùng các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.


Khảo sát này do tổ chức ActionAid thực hiện trong 2 tháng tại 3 tỉnh Hòa Bình, Đắk Nông và Sóc Trăng trong bối cảnh hầu hết các công nghệ và giống mới đòi hỏi phải đầu tư cao, các yếu tố đầu vào nhiều. Điều này khiến các hộ gia đình nghèo, với kiến thức và kỹ năng quản lý sản xuất thấp khó có thể tiếp cận với các phương thức canh tác mới.

Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của các mô hình canh tác yêu cầu đầu vào cao đối đối với thu nhập, sinh kế và đời sống của người nghèo cũng như công việc sản xuất của họ; phân tích mức độ tiếp cận của các nhóm người nghèo và thiệt thòi đến các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và những nhà tài trợ khác; đề xuất về giải pháp canh tác thay thế đảm bảo sinh kế bền vững của người dân và đưa ra các đề xuất cho những nhà hoạch định chính sách nhằm cải thiện các chương trình hỗ trợ cho người nghèo.

Theo ông Cao Vĩnh Hải, thành viên Ban điều hành Mạng lưới An ninh lương thực và Giảm nghèo, kết quả khảo sát trên địa bàn 6 xã thuộc 3 tỉnh cho thấy, đa phần các chính sách ban hành đã đến với người dân theo nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, tại mỗi địa phương lại có cách thực hiện khác nhau. Kết quả nghiên cứu chính sách cho thấy, người dân biết nhiều nhất là chính sách trợ cước, trợ giá. Ngoài ý nghĩa hỗ trợ giá giống, người dân cho rằng, nó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất tự cung, tự cấp sản sang sản xuất hàng hóa.

Một vấn đề nữa đáng chú ý của của khảo sát này là việc thực hành của hộ nông dân có nhiều thay đổi, chủ yếu là thay đổi về giống, đầu tư và công nghệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này rõ hơn ở các hộ có điều kiện kinh tế khá. Đặc biệt, hộ nghèo rất ít tham gia vào mô hình canh tác mới bởi không có đất hoặc đất không tốt. Bên cạnh đó, họ luôn có tâm lý sợ rủi ro khi tham gia vào các mô hình canh tác mới cũng như luôn thiếu vốn và định hướng sử dụng vốn trong sản xuất nông nghiệp.