Mầm nhân ái vì cộng đồng

ThienNhien.Net – Từ 27/09/2009, Chương trình Mầm nhân ái lần thứ 2 – 2009 đã được phát động trên website http://vicongdong.vn với quy mô toàn quốc. “Mầm nhân ái” là chương trình thường niên được tập đoàn FPT tổ chức trên website http://vicongdong.vn kết hợp tìm kiếm, bồi dưỡng và tài trợ đề án xã hội, cộng đồng xuất sắc, mang lại ích lợi cho cộng đồng. Chương trình cũng đồng thời khuyến khích phát triển các ý tưởng tốt đẹp, xây dựng văn hoá đẹp cho công dân có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của Việt Nam.


Năm 2008, lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi “Mầm nhân ái” đã thu hút được 116 dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau, chọn được 5 dự án xuất sắc nhất để trao giải, tài trợ kinh phí, hỗ trợ triển khai.

Lần này, Chương trình Mầm nhân ái lần thứ 2 – 2009 đã được phát động trên website http://vicongdong.vn với quy mô toàn quốc, từ 27/09/2009. Chương trình hướng trọng tâm vào 3 lĩnh vực: Giáo dục, Môi trường và Sức khỏe cộng đồng. Cộng đồng tham dự bằng cách gửi đề xuất dự án theo mẫu do Ban tổ chức quy định, hoặc tham gia bình luận, góp ý, đánh giá các dự án.

Chương trình là sự gặp gỡ và giao lưu của các cá nhân, các nhóm, tổ chức hoạt động cộng đồng có kinh nghiệm, với các quy mô lớn nhỏ khác nhau tại Việt Nam, đến với nhau trên tinh thần chia sẻ và hợp tác, hướng tới một cộng đồng thiện nguyện rộng lớn, chia sẻ và hiệu quả.