Bảo vệ rạn san hô ở Bán đảo Sơn Trà

ThienNhien.Net – Với mục tiêu bảo vệ rạn san hô và các hệ sinh thái biển ở Bán đảo Sơn Trà, ngày 18/09/2009, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án Bảo vệ rạn san hô khu vực Bán đảo Sơn Trà, được triển khai từ năm 2009 đến 2015.


Ngoài mục tiêu trên, đề án còn nhằm duy trì tính tự nhiên của thủy sản khu vực gắn liền quyền lợi của cộng đồng dân cư với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng với cộng đồng trong việc quản lý nguồn lợi thủy sản, hướng đến hình thành khu vực câu cá phục vụ khách du lịch.

Đề án được triển khai thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2009 đến 2012, giai đoạn 2 từ năm 2013 đến 2015. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành thả phao bảo vệ quanh các khu vực như: Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ – Vũng Đá và Đông Bãi Bắc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thành lập các tổ, đội để tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức các loại hình du lịch biển; tổ chức khai thác và sử dụng nguồn lợi dựa vào cộng đồng.

Đề án cũng xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư bảo tồn phát triển hệ sinh thái biển khu vực Sơn Trà.