Lắp đồng hồ đo nước thải ở KCN Hòa Khánh

ThienNhien.Net – Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, UBND thành phố vừa đồng ý việc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải và phí xử lý nước thải của một số doanh nghiệp Khu công nghiệp Hoà Khánh sau khi ký hợp đồng với Công ty Urenco (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị – Hà Nội).


Theo đó, nếu các chỉ số ô nhiễm đều đạt tiêu chuẩn môi trường (TCVN 5945:2005, mức B) thì doanh nghiệp không phải nộp phí xử lý nước thải cho Công ty Urenco mà chỉ nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ cho Sở Tài nguyên & Môi trường.

Nếu nước thải sau xử lý của Công ty không đạt tiêu chuẩn môi trường (TCVN 5945:2005, mức B) thì Công ty phải nộp phí xử lý nước thải cho Công ty Urenco theo quy định.