VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận 2 cá thể vượn Siki

ThienNhien.Net – Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 02 cá thể Vượn Siki <i>Nomacus leucogenys siki</i> từ Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá.

Ngày 25/12/2008 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá – Quảng Bình đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 02 cá thể Vượn Siki (Nomacus leucogenys siki).

Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB – Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Hai cá thể động vật hoang dã trên hiện đang được cứu hộ tại khu cứu hộ động vật hoang dã VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng vùng đệm và Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn động vật hoang dã ở nơi đây.