Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 14/09, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Quỹ Rockefeller tổ chức Hội thảo “Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” (ACCCRN) lần thứ nhất.


Tham dự hội thảo có đại diện 10 thành phố của 4 nước Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam được chọn tham gia dự án ACCCRN (Việt Nam có 3 tỉnh, thành phố tham gia dự án là Đà Nẵng, Cần Thơ và Bình Định) cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các giải pháp, kinh nghiệm giữa các bên tham gia dự án để cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ứng phó và chống chịu với biến đổi khí hậu.

Nhiều nội dung đã được hội thảo đề cập như: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam – các kế hoạch ứng phó và chính sách quốc gia; Các kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động ứng phó; Định vị thành phố trong bối cảnh chống chịu với biến đổi khí hậu; Tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại các thành phố tham gia dự án ACCCRN; Tổng quan về ACCCRN Ấn Độ, trong đó có một số thành phố tham gia dự án như Surat…; Các bài học từ kinh nghiệm Việt Nam…

Qua đó, các thành phố được tham gia dự án sẽ có những phương án phù hợp để ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu.


Hội thảo diễn ra đến ngày 16/09/2009.