Hội thảo khu vực Nam Á về môi trường

ThienNhien.Net – Với chủ đề “Giảm thiểu ô nhiễm không khí” – Hội thảo khu vực Nam Á về môi trường sẽ được diễn ra vào tháng 11/2009 ở Hà Nội do Fredkorpset, Hội Trắc địa Bản đồ Viễn Thám Việt Nam, Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) và VCAP phối hợp tổ chức.


Hội thảo tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các đối tác trong khu vực Nam Á gặp gỡ, báo cáo kết quả, trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự án và đề ra kế hoạch hoạt động những năm tiếp theo. Trước đó, sẽ diễn ra Hội nghị Vùng Thường niên của Chương trình Trao đổi Nam Nam (SSEP) cũng do Fredkorpset tài trợ.

Theo thông lệ trước đây, hội nghị vùng được tổ chức ở Băng Cốc – Thái Lan, nơi đặt văn phòng đại diện Châu Á của Fredkorpset. Để công bằng hơn, từ năm ngoái, hội nghị được đề xuất tổ chức ở các nước khác trong vùng. Hội nghị vùng năm ngoái được tổ chức ở Viên Chăn – Lào và năm nay là ở Hà Nội – Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các tổ chức thực hiện dự án của Fredkorpset ở khu vực Nam Á như Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Băng-la-đét, Xrilanka, Nê-pal, Việt Nam.

Fredkorpset là một Tổ chức thuộc chính phủ Na Uy. Với khẩu hiệu “Mang mọi người tới gần nhau”, Fredkorpset thực hiện các chương trình trao đổi người giữa các tổ chức ở khu vực Bắc – Nam (giữa nước phát triển với nước đang/kém phát triển) và Nam – Nam (giữa các nước đang/kém phát triển với nhau) nhằm tạo nên các mạng lưới các tình nguyện viên và các tổ chức đối tác để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Fredkorpset có chi nhánh đại diện tại Châu Á (Fredkorpset Asia) và Châu Phi (Fredkorpset Africa). Hoạt động nổi bật của Fredkorpset tại Châu Á là Chương trình Trao đổi Nam Nam (SSEP) trên nhiều lĩnh vực như tôn giáo, giáo dục, y tế, báo chí, v.v…

VFEJ đang thực hiện Chương trình Trao đổi Nam Nam với chủ đề “Nâng cao năng lực truyền thông ở Châu Á” cùng với các đối tác là Diễn đàn Nhà báo Trung Quốc (CFEJ) và Thời báo Viên Chăn (Lào) từ tháng 03/2009 đến tháng 02/2010.

Trong khuôn khổ của chương trình, VFEJ đã cử hai tình nguyện viên sang làm việc trong 10 tháng tại CFEJ và Thời báo Viên Chăn. VFEJ cũng tiếp nhận hai tình nguyện viên từ CFEJ và Thời báo Viên Chăn sang làm việc tại Việt Nam.

Tại Hội thảo này, với vai trò là đơn vị đồng tổ chức, VFEJ sẽ phụ trách công tác truyền thông và báo chí cho hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các tổ chức thực hiện dự án của Fredkorpset ở khu vực Nam Á như Phi-líp-pin, Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Băng-la-đét, Xrilanka, Nê-pal, Việt Nam.