Hà Nội: Ô nhiễm từ các cơ sở chế biến thực phẩm và đồ uống nhỏ

ThienNhien.Net – Sở Công thương Hà Nội cho biết: hầu hết các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố chưa có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường.

Hà Nội có gần 1000 cơ sở chế biến thực phẩm và đồ uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, số cơ sở thực tế tham gia sản xuất trong ngành này lớn gấp nhiều lần. Chiếm tỷ trọng lớn trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống là sản phẩm bia, rượu, sữa và bánh kẹo.

Nhìn chung, nước thải ở các cơ sở này có hàm lượng chất hữu cơ cao, ít chứa các kim loại nặng. Trong quá trình sản xuất bia, rượu cồn từ tinh bột, trung bình để sản xuất ra 1 m3 sản phẩm thì thải ra khoảng 10 m3 nước; trong đó có 4 kg chất rắn lơ lửng, 10 kg BOD5, nhiệt độ nước thải khoảng 30 độ C, PH 5,5 – 8. Đối với sản xuất rượu vang, nước thải của quá trình rửa quả, bã quả chứa nhiều thịt quả thối, dập nát là nguồn nguyên liệu cho vi sinh vật thối hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Đối với ngành chế biến rau quả và sản phẩm thịt tiêu hao nhiều nước, đá cho quá trình rửa nguyên liệu và nước thải của quá trình rửa, tải lượng hữu cơ lớn. Nước thải chỉ được xử lý sơ bộ bằng Ca(ON)2 hoặc bị đổ thẳng ra sông cùng với nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường sống.

Trong những năm qua, một số nhà máy lớn đã tiến hành các biện pháp xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhỏ chưa trú trọng đến việc xử lý nước thải, còn việc xử lý của các cơ quan chức năng chưa tích cực.