Phát triển Dự án Hồ chứa nước Khe Cát

ThienNhien.Net – Với mục đích nghiên cứu để tạo nguồn nước ngọt cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân khu vực Hà Dong (Quảng Ninh), sáng 17/08, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp bàn về phương án đầu tư dự án Hồ chứa nước Khe Cát thuộc Hải Lạng, huyện Tiên Yên. Buổi họp do ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi, nước suối Khe Cát là nguồn nước có thể khai thác hiệu quả nhất cho sự phát triển nông nghiệp khu vực. Việc khai thác tốt nguồn nước này sẽ góp phần giải quyết tồn tại lớn nhất bấy lâu hạn chế sự phát triển của sản suất nông nghiệp là cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc vùng Hải Lạng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt giai đoạn lập dự án đầu tư Hồ chứa nước Khe Cát, lãnh đạo huyện Tiên Yên và đại diện các ban ngành đều cơ bản thống nhất với kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn. Dự án đầu tư phù hợp với Quy hoạch phát triển tài nguyên nước các lưu vực sông ven biển tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch chung và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Yên.

Tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã dành cho Quảng Ninh một dự án lớn và có ý nghĩa xã hội cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề nghị chọn phương án xây dựng đập bê tông trọng lực với những ưu điểm là chi phí đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế cao. Quảng Ninh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để dự án sớm được triển khai vào đầu năm 2010.