4 tỉnh Đông Bắc hợp tác phát triển du lịch

ThienNhien.Net – Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của từng địa phương và tăng cường sự hợp tác trong phát triển du lịch, ngày 17/08, 4 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn đã ký kết thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.


Các tỉnh sẽ cùng hợp tác phát triển du lịch nhằm khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh về du lịch của từng địa phương; đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng ngành Du lịch trong khu vực bằng các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch riêng của mỗi tỉnh trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả, cùng có lợi.

Nội dung chương trình hợp tác hướng tới việc liên kết tổ chức các sự kiện du lịch trong nhóm nhằm tạo thành chuỗi sự kiện du lịch. Phối hợp tổ chức thành công “Chương trình du lịch qua những miền di sản” chung của 4 tỉnh theo hình thức luân phiên, mỗi năm 1 lần, năm đầu tiên tổ chức tại Hà Giang.

Các tỉnh sẽ xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; hợp tác xây dựng hạ tầng giao thông, viễn thông… 4 tỉnh cùng nỗ lực thực hiện quy hoạch phát triển du lịch liên vùng, tuyên truyền, quảng bá và lập bản đồ du lịch chung…

Hà Giang là tỉnh mở đầu cho hoạt động “Chương trình du lịch qua những miền di sản”. Tuần văn hoá du lịch tỉnh Hà Giang năm 2009 dự kiến khai mạc vào ngày 24/11.