Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO

ThienNhien.Net – Vừa qua, Trong 2 ngày 11 và 12/08, tại TP. Đồng Hới, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 8 mạng lưới các khu di sản, dự trữ sinh quyển và công viên địa chất thế giới của Việt Nam năm 2009 với chủ đề "Phát huy vai trò của các danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược ngoại giao văn hoá và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.


Hội nghị nhằm tạo một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ, vận động công nhận và tổ chức quản lý di sản sau khi được UNESCO công nhận.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá tác động của danh hiệu UNESCO tới sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch, phát triển ngành nghề truyền thống, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, giới thiệu bản sắc văn hoá và ảnh hưởng của danh hiệu UNESCO với việc nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Hội nghị đã đúc kết kinh nghiệm về công tác bảo tồn, phát huy giá trị và phát triển các khu di sản cũng như các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam; phát huy vai trò của các danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện ngoại giao văn hoá và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, xây dựng, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.