Hà Tĩnh: Thả nhiều động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Trong 2 ngày 29 và 30/6, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành tái thả nhiều động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã được chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên, phù hợp với vùng phân bố, sinh cảnh của từng loài.

Cụ thể, các loài động vật hoang dã được tái thả về tự nhiên gồm: 41 cá thể rùa sa nhân, 3 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể kỳ đà vân.

Các cá thể động vật này đều thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm có cấp độ bảo tồn từ mức VU (nguy cấp) đến mức CR (cực kỳ nguy cấp) theo phân hạng của Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Nghị  định 84/2021 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Các cá thể động vật này được các cơ quan chức năng và người dân bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, sau đó được chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên phù hợp với vùng phân bố, sinh cảnh của từng loài.

Được biết, từ đầu năm đến nay Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả hơn 160 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm. Việc tái thả động vật hoang góp phần rất lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị của hệ sinh thái rừng nơi được công nhận là Vườn di sản ASEAN.