Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án, phối hợp với các địa phương tham gia dự án tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng các quy định hiện hành.


Thủ tướng lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án cần lựa chọn các giải pháp công nghệ thích hợp để giảm chi phí vận hành, lồng ghép các nguồn lực trên cùng địa bàn để phát huy hiệu quả đồng bộ và tính bền vững của dự án. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét cơ chế tài chính cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” sẽ đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh cho hộ gia đình và cải thiện môi trường bằng cách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình, trường học, trạm y tế và các cơ sở công cộng khác; xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, những hệ thống thoát nước quy mô nhỏ.

Đặc biệt, Dự án sẽ cấp kinh phí xây dựng cho những công trình xả lượng nước thừa và nước thải; hỗ trợ nâng cao năng lực về công tác vận hành các công trình cấp nước; năng lực thực hiện, quản lý dự án cho cán bộ các cấp trong phạm vi dự án.

Theo đó, các tỉnh bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định sẽ được xây hệ thống cấp nước với công suất xử lý 13.000 m3 nước/ngày.