Quy định về quản lý và bảo vệ môi trường khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Với mục tiêu hạn chế ô nhiễm ở các khu công nghiệp trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009, về việc quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Thông tư mới ban hành sẽ thắt chặt hơn việc quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động của các khu – cụm công nghiệp.


Theo đó, đối với mỗi một giai đoạn tiến hành, xây dựng và hoạt động của khu công nghiệp đều có những quy định cụ thể về việc quản lý và trách nhiệm của các đơn vị trong việc bảo vệ môi trường.

Nội dung của thông tư cũng chỉ rõ những việc cần phải làm để giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng ở các khu công nghiệp. Cụ thể là việc xử lý vật liệu trong quá trình xây dựng và xử lý nước thải trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế…, các đơn vị cũng cần phải có những biện pháp nhắm đảm bảo môi trường xung quanh không bị ô nhiễm, như môi trường nước, môi trường không khí.

Ngoài ra, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần phải có những thông tin và báo cáo môi trường thường xuyên, chính xác để có những biện pháp kịp thời trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Đống thời thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các đơn vị liên quan trong việc giám sát thực thi bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp.