Phổ biến pháp luật về tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Trong nhiều năm qua, việc sử dụng, khai thác tài nguyên nước ở các lưu vực sông, hồ, chưa mang tính bền vững, gây ra nhiều hậu quả như ô nhiễm, làm cạn kiệt và suy thoái nguồn nước. Do đó, mới đây, ngày 03/08, tại thị xã Hà Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo để bàn luận về vấn đề này, với chủ đề “Phổ biến pháp luật về tài nguyên nước & quản lý lưu vực sông, hồ chứa nước”. Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến việc kết hợp chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước với việc bảo vệ môi trường; việc phòng, chống tác hại do nguồn nước gây ra.


Hội thảo cũng đề cập đến tình hình suy thoái, nhiễm mặn, cạn kiệt nguồn nước mặt, nước ngầm; vấn đề xây dựng và duy trì hệ thống giám sát sử dụng nguồn nước, xả nước thải ra môi trường; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm luật trong hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp nguồn tài nguyên và môi trường ở các lưu vực sông, hồ chứa nước; hiệu quả của các biện pháp phòng chống, giảm thiểu tác hại và khắc phục hậu quả do nước gây ra đối với các vùng ngập lụt, bồi, xói lòng, bờ sông; kế hoạch phòng chống ô nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm trên các lưu vực sông, hồ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Kjell Storlakken, Đại sứ Na Uy nhấn mạnh đến vai trò của Chính phủ trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân sinh sống ở vùng cao của Việt Nam như tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn… Trong những năm qua, Chính phủ Na Uy đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng sơ đồ tổng thể mạng lưới thủy điện trên các lưu vực sông, qua đó giúp xây dựng được gần 100 nhà máy thủy điện có công suất trên 30 kW trở lên; xây dựng hệ thống hồ chứa đa năng vừa để phát triển thủy điện, vừa phục vụ sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Ông Kjell Storlakken mong muốn các nhà khoa học Việt Nam và chính quyền địa phương cần tiếp tục xây dựng đề án, quan tâm tới việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển nguồn nước tại các lưu vực sông, hồ…